Džozefine Batler protiv Zakona o zaraznim bolestima 1861. -Svaka žena, bez obzira da li je prostitutka ili ne, ima pravo na svoje telo.

Džozefine Batler, supruga anglikanskog sveštenika,  je pokrenula kampanju protiv Zakona o zaraznim bolestima donešenog 1861. čiji je cilj bio da spreči širenje seksualno prenosivih infekcija, pre svega među vojnicima.  Zakon je davao ovlašćenje državnim   službenicima   i medicinskim radnicima da zaustavljaju žene pod sumnjom da se bave prostitucijom, da ih nasilno podvgrnu pregledu pomoću spekuluma, što je Batler nazvala instrumentalnim silovanjem i da ih zadrže u tzv. zaključanim bolnicama pod ključem onemogućavajući im osnovna prava i slobodu dok se oni ne bi uverili da su očiščene od veneričnih bolesti za koje tada nije bilo odgovarajućeg medicinskog tretmana.

Batler je  zagovarala  mišljenje da žena, bez obzira da li je prostitutka ili ne, ima prava na svoje telo,  i da optužbe da je neka žena prostitutka samo zato jer je bila na pogrešnom mestu u pogrešno vreme ili zato jer je pogrešno obučena jesu u suprotnosti sa osnovnim pravima o slobodi ljudskog bića i tela.

Žena iz srednje klase, supruga visoko kotiranog sveštenika, Džozefine Batler, javno je govorila o seksu i prostituciji i pitala zašto je žensko telo ono koje je subjekt kontrole i zašto se pod kontrolu ne stave muškarci koji su oni koji traže seksualne kontakte sa prostitutkama. Zbog svoj stava Batler je izazvala bes mnogih, ali je i dalje osnažena svojim hrišćanskim verovanjem da su žene u potpunosti ljudska bića i da stoga moraju imati puna ljudska prava, da žene nisu samo tela već su ljudi i politički subjekti, ostvarila cilj svoje kampanje.

This entry was posted in Uncategorized, ženska prava. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s